آب و هوا

تعداد بازدید: 8,080

weather
این شهر دارای آب و هوای گرمسیری است. میانگین دما در آبادان حدود 25.4 درجه سانتیگراد می باشد که حاکی از گرمای زیاد به دلیل تابش خورشید و در عرض جغرافیایی کم است. مقدار بارندگی سالیانه آبادان نیز بسیار کم است. هوای گرم و تابش جدید باعث تبخیر آب در سطح رود کارون میشود، و به دلیل مسطح بودن اراضی رطوبت حاصل از تبخیر در تمام ناحیه توزیع میشود و نسبت به شهرهای شمالی منطقه مانند اهواز دارای رطوبت بیشتری است. باد نیز به عنوان عنصر اقلیمی نقش مهمی در مجموعه زیستی دارد.

باد اصلی منطقه، باد شمالغربی است که در تمام فصول سال در حال وزیدن بوده ولی در تابستان دارای شدت بیشتری است. وزش این باد باعث غبارآلوده شدن منطقه میشود. باد جنوبشرقی یا باد شرقی در فصل تابستان و بهار باد غالب منطقه بوده و با وزش آن هوای منطقه گرم و مرطوب میشود

Print Friendly, PDF & Email