آثار ثبت میراث فرهنگی

تعداد بازدید: 1,726

نام ومشخصات آثارملی ثبت شده درمیراث فرهنگی
۱-مسجد رنگونیها، مربوط به دوره قاجاریه واقع درخیابان امام خمینی
۲- مجموعه بناهای محدوده پالایشگاه

۱-۲ :منازل شرکت نفت ( سال ساخت ۱۳۱۰ ودوره پهلوی واقع در مناطق بریم وبوارده )
۲-۲ :خانه های انکس (سال ساخت ۱۳۱۰ ودوره پهلوی واقع در منطقه جنوب بریم )
۳-۲: خانه های بریم (سال ساخت ۱۳۱۰ ودوره پهلوی دوم واقع دربخش مرکزی آبادان )
۳- ساختمان هلال احمر خرمشهر، مربوط به دوره قاجاریه  واقع در خرمشهر جاده ساحلی
۴- سینما شیرین، مربوط به دوره پهلوی واقع در آبادان خیابان شهید منتظری
۵- دبستان آزادی، مربوط به دوره قاجاریه واقع درجمشید آباد
۶- پل بهمنشیر، مربوط به دوره پهلوی اول واقع در میدان ایستگاه هفت
۷- دبیرستان رازی ، مربوط به دوره پهلوی اول واقع درخیابان رازی
۸- سینما نفت ، مربوط به دوره پهلوی اول واقع درابتدای بوارده جنوبی
۹- قبرستان ارامنه  ، مربوط به دوره پهلوی اول واقع در روبروی تانکفارم
۱۰- دانشکده نفت  ، مربوط به دوره پهلوی واقع در بوارده شمالی
۱۱- بیمارستان هفده شهریور ، مربوط به دوره پهلوی واقع در ابتدای جاده خسرو آباد
۱۲- دبستان نسل انقلاب ، مربوط به دوره پهلوی اول واقع در خیابان امام خمینی
۱۳- خانه شکر چیان ، مربوط به دوره پهلوی اول واقع در خیابان امیری
۱۴- ساختمان راهنمایی و رانندگی ، مربوط به دوره پهلوی واقع در خیابان سیکلین
۱۵- دبستان فرهنگ، مربوط به دوره پهلوی واقع در خیابان ده احمد آباد
۱۶- دبستان فروغی ، مربوط به دوره پهلوی واقع در کوی بهار
۱۷- برج های آب ۱و۲   ، مربوط به دوره پهلوی واقع در میدان بوارده شمالی و بریم
۱۶- مسجدجامع بلوچی ها  ، مربوط به دوره قاجاریه واقع درخیابان انوری
۱۸- کلیسای ارامنه ، مربوط به دوره پهلوی واقع در ابتدای خیابان زند
۱۹- ساختمان بانک ملی ، مربوط به دوره پهلوی واقع در خیابان شهرداری
۲۰- بیمارستان امام خمینی ، مربوط به دوره پهلوی واقع در خیابان شهید منتظری
۲۱- ساختمان آتش نشانی پالایشگاه ، مربوط به دوره قاجاریه واقع درخیابان سیکلین
۲۲- دبستان مهرگان ، مربوط به دوره پهلوی واقع درخیابان دبستان
۲۳- خانه بچاریها ، مربوط به دوره پهلوی واقع درخیابان دبستان
۲۴- محوطه باستانی عبادان ، مربوط به صدر اسلام واقع در روستای شلحه حاج حسن