آثار ثبت میراث فرهنگی

تعداد بازدید: 2,605

نام ومشخصات آثارملی ثبت شده درمیراث فرهنگی
1-مسجد رنگونیها، مربوط به دوره قاجاریه واقع درخیابان امام خمینی
2- مجموعه بناهای محدوده پالایشگاه

1-2 :منازل شرکت نفت ( سال ساخت 1310 ودوره پهلوی واقع در مناطق بریم وبوارده )
2-2 :خانه های انکس (سال ساخت 1310 ودوره پهلوی واقع در منطقه جنوب بریم )
3-2: خانه های بریم (سال ساخت 1310 ودوره پهلوی دوم واقع دربخش مرکزی آبادان )
3- ساختمان هلال احمر خرمشهر، مربوط به دوره قاجاریه  واقع در خرمشهر جاده ساحلی
4- سینما شیرین، مربوط به دوره پهلوی واقع در آبادان خیابان شهید منتظری
5- دبستان آزادی، مربوط به دوره قاجاریه واقع درجمشید آباد
6- پل بهمنشیر، مربوط به دوره پهلوی اول واقع در میدان ایستگاه هفت
7- دبیرستان رازی ، مربوط به دوره پهلوی اول واقع درخیابان رازی
8- سینما نفت ، مربوط به دوره پهلوی اول واقع درابتدای بوارده جنوبی
9- قبرستان ارامنه  ، مربوط به دوره پهلوی اول واقع در روبروی تانکفارم
10- دانشکده نفت  ، مربوط به دوره پهلوی واقع در بوارده شمالی
11- بیمارستان هفده شهریور ، مربوط به دوره پهلوی واقع در ابتدای جاده خسرو آباد
12- دبستان نسل انقلاب ، مربوط به دوره پهلوی اول واقع در خیابان امام خمینی
13- خانه شکر چیان ، مربوط به دوره پهلوی اول واقع در خیابان امیری
14- ساختمان راهنمایی و رانندگی ، مربوط به دوره پهلوی واقع در خیابان سیکلین
15- دبستان فرهنگ، مربوط به دوره پهلوی واقع در خیابان ده احمد آباد
16- دبستان فروغی ، مربوط به دوره پهلوی واقع در کوی بهار
17- برج های آب 1و2   ، مربوط به دوره پهلوی واقع در میدان بوارده شمالی و بریم
16- مسجدجامع بلوچی ها  ، مربوط به دوره قاجاریه واقع درخیابان انوری
18- کلیسای ارامنه ، مربوط به دوره پهلوی واقع در ابتدای خیابان زند
19- ساختمان بانک ملی ، مربوط به دوره پهلوی واقع در خیابان شهرداری
20- بیمارستان امام خمینی ، مربوط به دوره پهلوی واقع در خیابان شهید منتظری
21- ساختمان آتش نشانی پالایشگاه ، مربوط به دوره قاجاریه واقع درخیابان سیکلین
22- دبستان مهرگان ، مربوط به دوره پهلوی واقع درخیابان دبستان
23- خانه بچاریها ، مربوط به دوره پهلوی واقع درخیابان دبستان
24- محوطه باستانی عبادان ، مربوط به صدر اسلام واقع در روستای شلحه حاج حسن

Print Friendly, PDF & Email