اصلاحیه مناقصه خرید و نصب تجهیزات فیبر نوری، دوربینهای نظارتی و روشنایی دیوار پیرامونی منطقه آزاد اروند

تعداد بازدید: 338

به اطلاع مناقصه گران می رساند، مناقصه گران در صورت نداشتن گواهی صلاحیت رتبه سه انفورماتیک بر اساس جزء الف بند هشتم دعوتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار مناقصه مذکور مربوط به مجوز مورد نیاز پیمانکاران، با ارائه گواهینامه صلاحیت رتبه یک تأسیسات و تجهیزات از مدیریت برنامه و بودجه کشور نیز می توانند در مناقصه حاضر شرکت نمایند. برهمین اساس بند چهارم بخش محتویات درون پاکت (ب) از قسمت شرایط شرکت در مناقصه نیز به بدین صورت اصلاح می شود.

4. تصویر برابر اصل دارا بودن رتبه سه (3) شورای عالی انفورماتیک در زمینه شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی و یا رتبه یک(1) در رشته تأسیسات و تجهیزات.

اداره امور قراردادها

Print Friendly, PDF & Email