افتتاح جاده های دسترسی و معابر سایت صنعتی آبادان و بهره برداری از ساختمان محل استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید: 3,447

عکاس : حیدر جعفری

Print Friendly, PDF & Email