افتتاح جاده های دسترسی و معابر سایت صنعتی آبادان و بهره برداری از ساختمان محل استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید: 2,327

عکاس : حیدر جعفری

PrintFriendly and PDF