بازدید آقای ترکان دبیرشورای عالی مناطق آزاد و مشاور رییس جمهور از روند پیشرفت پروژه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد بازدید: 1,024