بازدید و کلنگزنی پروژه های بارانداز ۱۳ هکتاری در شلمچه، بهسازی و آسفالت روکش جاده امام صادق(ع)، طرح توسعه پروژه سرمایه گذاری اندیشه خلاق و رونمایی از پلاک ترانزیت خودرو به کشور عراق

تعداد بازدید: 7,356