جلسه مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد اروند و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری منطقه با استاندار بصره عراق و مدیرکل گردشگری استان بصره عراق در محل سالن جلسات استانداری بصره

تعداد بازدید: 706