حمل و نقل جاده ای

تعداد بازدید: 2,084

اروند دارای زیرساختهای لازم حمل و نقل جاده ای و مزیت اتصال به شبکه حمل و نقل جاده ای کشور است. مهمترین محورهای ارتباطی موجود عبارتند از :

اتوبان آبادان –  خرمشهر بطول 15 کیلومتر

اتوبان خرمشهر – شلمچه بطول 12 کیلومتر

جاده اصلی آبادان – ماهشهر بطول 120 کیلومتر

بزرگراه آبادان – اهواز بطول 110 کیلومتر

جاده اصلی خرمشهر – اهواز بطول 120 کیلومتر

Print Friendly, PDF & Email