حمل و نقل جاده ای

تعداد بازدید: 1,438

اروند دارای زیرساختهای لازم حمل و نقل جاده ای و مزیت اتصال به شبکه حمل و نقل جاده ای کشور است. مهمترین محورهای ارتباطی موجود عبارتند از :

اتوبان آبادان –  خرمشهر بطول ۱۵ کیلومتر

اتوبان خرمشهر – شلمچه بطول ۱۲ کیلومتر

جاده اصلی آبادان – ماهشهر بطول ۱۲۰ کیلومتر

بزرگراه آبادان – اهواز بطول ۱۱۰ کیلومتر

جاده اصلی خرمشهر – اهواز بطول ۱۲۰ کیلومتر