خدمات بازرگانی

تعداد بازدید: 786

صدور  گواهی مبداء
ثبت سفارش واردات کالا
امکان صدور قبض انبار تفکیکی
صدور کارت بازرگانی
اعطای مجوزهای فعالیت و بهره برداری به متقاضیان فعالیت در بخش بازرگانی
اعطای مجوز استقرار دفاتر بازرگانی در ترمینال تجاری شلمچه

Print Friendly, PDF & Email