دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

تعداد بازدید: 16,007
نام دانشگاه
مقطع
رشته آدرس تلفن
پیام
نور مرکز بین المللی اروند
کارشناسی  مهندسی نفت  آبادان کوی قدس،
ایستگاه 10
 06313338482
 مهندسی فناوری اطلاعات
 مهندسی مدیریت پروژه
 شیمی کاربردی
 مهندسی صنایع
 شیمی محض
مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس دانشکاه آزاد اسلامی  کارشناسی  مدیریت بازرگانی ( بازرگانی بین
الملل،مالی )
 جزیره مینو بعد از پل
امام حسین
 06324723071
 حسابداری
 حقوق جزا و جرم شناسی
 حقوق خصوصی
 مهندسی صنایع
 موسسه
غیر انتفاعی مهر اروند
 کاردانی  معماری نقشه کشی  جزیره مینو، بعد از پل
امام حسین
 06324723428
 متالوژی ریخته گری
 عمران کارهای عمومی
 کارشناسی  مهندسی عمران-
عمران
 عمران – ساختمان
 مهندسی تکنولوژی نرم افزار
 مهندسی متالوژی ذوب مواد
 دانشگاه علوم پزشکی واحد بین المللی اروند  دکترای
حرفه ای
 دارو سازی  جنب فرودگاه بین
المللی آبادان
 06313337800
 دندانپزشکی
 پزشکی
 فارماکولوژی
 دکترای
تخصصی
 فیزیک پزشکی
 علوم تغذیه
 باکتری شناسی
 ویروس شناسی
 پرستاری
 فیزیولوژی
 کارشناسی ارشد  مامایی
 فیزیوتراپی
 انگل شناسی
 تغذیه
 بهداشت محیط
 میکروب
 پرستاری
 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  دکترا  بیولوژی جانوران دریایی  خرمشهر-میدان نیروی دریایی  06324233321
 فیزیک دریا
 شیلات
 بوم شناسی دریا
 کارشناسی ارشد  بافت شناسی آبزیان
 فیزیک دریا
 محیط زیست دریا
 زیست دریا – آلودگی دریایی
 زیست دریا – بوم شناسی دریا
 بیولوژی دریایی
 جانوران دریایی
 شیمی دریایی
 حمل ونقل دریای – دریانوردی
 اقتصاد انرژی
 زیست فناوری
 شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
 کارشناسی  مهندسی سواحل
 شیلات
 زیست دریایی
 مدیریت بازرگانی دریایی
 مدیریت بازرگانی دریایی گمرک
 علوم اقتصادی
 شیلات – بوم شناسی آبزیان
 محیط زیست
 شیلات – تکثیر آبزیان
 مهندسی دریا – کشتی سازی
 الکترونیک و مخابرات دریایی
 زیست دریایی
 مدریت بازرگانی دریایی
 ریاضی کاربردی
Print Friendly, PDF & Email