دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

تعداد بازدید: 11,870
نام دانشگاه
مقطع
رشته آدرس تلفن
پیام
نور مرکز بین المللی اروند
کارشناسی  مهندسی نفت  آبادان کوی قدس،
ایستگاه ۱۰
 ۰۶۳۱۳۳۳۸۴۸۲
 مهندسی فناوری اطلاعات
 مهندسی مدیریت پروژه
 شیمی کاربردی
 مهندسی صنایع
 شیمی محض
مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس دانشکاه آزاد اسلامی  کارشناسی  مدیریت بازرگانی ( بازرگانی بین
الملل،مالی )
 جزیره مینو بعد از پل
امام حسین
 ۰۶۳۲۴۷۲۳۰۷۱
 حسابداری
 حقوق جزا و جرم شناسی
 حقوق خصوصی
 مهندسی صنایع
 موسسه
غیر انتفاعی مهر اروند
 کاردانی  معماری نقشه کشی  جزیره مینو، بعد از پل
امام حسین
 ۰۶۳۲۴۷۲۳۴۲۸
 متالوژی ریخته گری
 عمران کارهای عمومی
 کارشناسی  مهندسی عمران-
عمران
 عمران – ساختمان
 مهندسی تکنولوژی نرم افزار
 مهندسی متالوژی ذوب مواد
 دانشگاه علوم پزشکی واحد بین المللی اروند  دکترای
حرفه ای
 دارو سازی  جنب فرودگاه بین
المللی آبادان
 ۰۶۳۱۳۳۳۷۸۰۰
 دندانپزشکی
 پزشکی
 فارماکولوژی
 دکترای
تخصصی
 فیزیک پزشکی
 علوم تغذیه
 باکتری شناسی
 ویروس شناسی
 پرستاری
 فیزیولوژی
 کارشناسی ارشد  مامایی
 فیزیوتراپی
 انگل شناسی
 تغذیه
 بهداشت محیط
 میکروب
 پرستاری
 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  دکترا  بیولوژی جانوران دریایی  خرمشهر-میدان نیروی دریایی  ۰۶۳۲۴۲۳۳۳۲۱
 فیزیک دریا
 شیلات
 بوم شناسی دریا
 کارشناسی ارشد  بافت شناسی آبزیان
 فیزیک دریا
 محیط زیست دریا
 زیست دریا – آلودگی دریایی
 زیست دریا – بوم شناسی دریا
 بیولوژی دریایی
 جانوران دریایی
 شیمی دریایی
 حمل ونقل دریای – دریانوردی
 اقتصاد انرژی
 زیست فناوری
 شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
 کارشناسی  مهندسی سواحل
 شیلات
 زیست دریایی
 مدیریت بازرگانی دریایی
 مدیریت بازرگانی دریایی گمرک
 علوم اقتصادی
 شیلات – بوم شناسی آبزیان
 محیط زیست
 شیلات – تکثیر آبزیان
 مهندسی دریا – کشتی سازی
 الکترونیک و مخابرات دریایی
 زیست دریایی
 مدریت بازرگانی دریایی
 ریاضی کاربردی
PrintFriendly and PDF