رودخانه ها

تعداد بازدید: 9,887

اروند رود

arvandrood
اروند در 110 کیلومتری شمال غربی آبادان و منطقه القرنه عراق در 64 کیلومتری شمال بصره از بهم پیوستن دو رود دجله و فرات تشکیل می‌گردد و در نزدیکی خرمشهر محل پیوستن نهر خین به اروندرود مرز مشترک ایران و عراق محسوب می‌شود.

بهمنشیر

arvandroodبهمن‌شیر نام کنونی یکی از شاخه‌های رود کارون در استان خوزستان است. رود کارون پس از رسیدن به شهر خرمشهر به دو شاخه تقسیم می‌شود، شاخه نخست به سوی اروندرود در مرز ایران و عراق رفته، و پرآب‌ترین دهانه یا بهمن‌شیر، در امتداد اروندرود به خور بهمن‌شیر و سپس به خلیج فارس می ریزد. درازی رود بهمن‌شیر حدود ۹۰ کیلومتر، عرض آن ۶۰۰ متر و عمق آن حدود ۴ متر است.

کارون

manabe-abi

دشت خوزستان از لحاظ منابع آب سطحی بسیار غنی بوده و کارون، پرآب‌ترین رودخانه‌ کشور در این دشت جاری است که طول این رودخانه در جلگه خوزستان 250 کیلومتر می‌باشد. با توجه به عبور رودخانه کارون، یکی از بلندترین و پرآب‌ترین رودخانه‌های کشور از منطقه آزاد اروند و نیز همجواری و عبور رودخانه‌های اروند صغیر و اروند ‌کبیر و رودخانه بهمنشیر از منطقه آزاد اروند، شناخت کلی منابع آب در این منطقه با درنظر گرفتن منابع آب سطحی و آبهای زیرزمینی به‌عنوان منابع تأمین آب ضروری می‌باشد.

Print Friendly, PDF & Email