سایت صنعتی آبادان

تعداد بازدید: 3,112

این سایت با مساحتی معادل 5000 هکتار در قسمت شرقی رودخانه کارون و سایت صنعتی واقع شـده اسـت که تا کنون حدود 400 هکتار آن به واحدهای صنعتی واگذار شده است که در حال ساخت کارگاههای تولیدی و یا در حال تولید و فعالیت می باشند.

 مزایا:

–        وجود سایت پرورش آبزیان

–        سایت محصور شده 400 هکتاری

–        دسترسی سریع به جاده های ارتباطی (اهواز و ماهشهر)

–        استفاده کامل از مزایای قانونی مناطق آزاد

سایت صنعتی آبادان از نظر زیرساخت به سه بخش تقسیم می گردد:

 • شهرک صنعتی آبادان به مساحت 400 هکتار

زیرساختهای موجود:

 • آب شرب
 • خط فشار متوسط
 • سیستم روشنایی به صورت نیمه تمام
 • شبکه جمع آوری فاضلاب
 • تصفیه خانه فاضلاب
 • شبکه گاز رسانی

پروژه های در حال اجرا:

 • شبکه جمع آوری آبهای سطحی که در حال طراحی می باشد
 • مطالعه شبکه آب خام
 • فضای سبز در حال طراحی می باشد
 • سایت پرورش ماهی به مساحت 714 هکتار که دارای آب خام و شبکه برق می باشد.
 • دیگر اراضی سایت صنعتی آبادان به مساحت 185 هکتار فاقد هرگونه زیرساخت می باشد.

 

Print Friendly, PDF & Email