سایت صنعتی اروند

تعداد بازدید: 2,809

سایت صنعتی منطقه آزاد اروند با مساحت 8600 هکتار به دو بخش سایت صنعتی آبادان و سایت صنعتی خرمشهر تقسیم بندی گردیده است که بارزترین ویژگی آن عبور رودخانه کارون و کانال های آبرسانی از میان سایت صنعتی می باشد.

 
فاصله سایت صنعتی منطقه آزاد اروند تا مراکز مهم ارتباطی
بندر کانتینری خرمشهر 8 کیلومتر
مرز تجاری شلمچه 27 کیلومتر
راه آهن خرمشهر 7 کیلومتر
بندر آبادان 23 کیلومتر
فرودگاه بین المللی آبادان 14 کیلومتر
بندر امام خمینی (ره) 115 کیلومتر
در مسیر جاده های اصلی آسفالته (جاده های آبادان- اهواز، خرمشهر- اهواز، آبادان- بندر امام- ماهشهر)

 

Print Friendly, PDF & Email