صدور جواز تأسیس صنعتی در منطقه

تعداد بازدید: 1,920
      پس از طی مراحل ثبت شرکت در منطقه توسط متقاضی (سرمایه گذار) و ثبت شرکت :

 

  1. ارائه درخواست توسط شرکت
  2. تحویل پرسشنامه ها و فرم های مربوط به صدور جواز تاسیس به شرکت جهت تکمیل
  3. واریز مبلغ 500.000 (پانصدهزار) ریال به حساب سازمان منطقه آزاد
  4. صدور جواز تأسیس و تحویل آن به شرکت
Print Friendly, PDF & Email