طرحهای پژوهشی

تعداد بازدید: 2,487
  • مطالعه ، بررسی و ارائه مدل توسعه پایدار زیست محیطی در منطقه آزاد اروند – دانلود
  • تهیه بسته های سرمایه گذاری با توجه به مزیت نسبی منطقه آزاد اروند – دانلود

دانلود فرم خام پروپوزال

Print Friendly, PDF & Email