عوارض

تعداد بازدید: 22,267

فصل سوم : عوارض

ماده ۸ ) عوارض وسائط نقلیه موتوری:

اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به ورود وسائط نقلیه در اقدام نمایند:

  1. أ. عوارض واردات خودروهای ساخت کشورهای آسیائی برابر است با مبلغ ۲۰ میلیون ریال بابت سال جاری.
  2. ب‌. عوارض واردات خودروهای ساخت کشورهای اروپائی و آمریکائی برابر است با مبلغ ۴۰ میلیون ریال بابت سال جاری.
  3. تبصره : به خودروهای یک مدل پایینتر بابت کاهش سال ۵ میلیون ریال اضافه می گردد
  4. ت. عوارض ورود ماشین‌آلات راه‌سازی نو ۲% و مستعمل ۱۵% ارزش سال ساخت تعیین و وصول می‌شود.
  5. ث. عوارض ورود خودرو جهت ارگانها و ادارات دولتی ۱۰% مازاد عوارض مصوب می‌باشد.
  6. ج. عوارض واردات موقت خودرو جهت صادرات، صادرات مجدد و ترانزیت ۲% می‌باشد.
  7. ح. کارکنان رسمی و قراردادی سازمان منطقه آزاد اروند با ارائه معرفی‌نامه منوط به داشتن حداقل ۲ سال سابقه کاری در سازمان، مجازند هر ۳ سال یکبار نسبت به ورود یکدستگاه خودروی سواری با تخفیف بیست و پنج درصدی عوارض مصوب اقدام نمایند.
  8. تبصره : عوارض ورود خودرو با کاربریهای آمبولانس، آتش‌نشانی، تاکسی و دیگر کاربریهایی که در این دستورالعمل مشخص نگردیده است مطابق با بند «أ» و «ب» خواهد بود.
ماده ۹ ) عوارض مواصلاتی (پارکینگ):

وجوهی است که سازمان از دارندگان وسائط نقلیه یا مؤسسات حمل و نقل بابت استفاده از پایانه‌های مواصلاتی ایجاد شده در منطقه اخذ می‌نماید.

ردیف نوع خودرو عوارض پارکینگ (در ۲۴ ساعت – به ریال)
۱ انواع خودرو سواری ۱۰,۰۰۰
۲ انواع وانت ۲۰,۰۰۰
۳ انواع مینی‌بوس و کامیونت  ۳۰,۰۰۰
۴ انواع اتوبوس  ۴۰,۰۰۰
۵ انواع کامیون و تریلر  ۴۰,۰۰۰
ماده ۱۰ ) عوارض شماره‌گذاری:
ردیف نوع خودرو میزان عوارض (ریال) هزینه پلاک هزینه نیروی انتظامی
۱ خودرو سواری شخصی ۱,۶۵۰,۰۰۰  ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۲ خودرو سواری عمومی (تاکسی) ۶۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۳ انواع کامیون ۶۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۴ وانت تک کابین ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۵ وانت دو کابین ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
 ۶  مینی‌بوس  ۱۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
 ۷  اتوبوس   ۴۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
 ۸  کامیونت   ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۹  لیفتراک   ۶۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۱۰  خودروهای راهسازی به استثنای کامیون و کمپرسی  ۶۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۱۱  خودروهای کشاورزی از هر نوع  ۶۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
ماده ۱۱ ) عوارض تردد:

عوارض تردد سالانه وسائط نقلیه موتوری که در منطقه آزاد اروند شماره‌گذاری نشده‌اند برای حداکثر یکسال تردد به شرح زیر است و درصورت تردد و یا توقف بیش از یکسال مشمول عوارض شماره‌گذاری خواهند بود.

ردیف نوع خودرو میزان عوارض (ریال)
۱ انواع خودرو سواری ۱۰,۰۰۰
۲ انواع وانت تک کابین ۱۶۰,۰۰۰
۳ انواع وانت دو کابین ۲۰۰,۰۰۰
۴ انواع مینی‌بوس ۶۰,۰۰۰
۵ انواع اتوبوس ۱۲۰,۰۰۰
 ۶  انواع کامیونت ۲۰,۰۰۰
 ۷  انواع کامیون   ۱۲۰,۰۰۰
 ۸  سایر خودروها (به ازای هر سیلندر)   ۲۵,۰۰۰

عوارض تردد فوق در آغاز هر سال برحسب شرایط با تصویب هیأت مدیره سازمان تا پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغییر است.

ماده ۱۲ ) عوارض سالانه:
ردیف نوع خودرو میزان عوارض (ریال)
۱ انواع خودرو سواری ۵۰۰,۰۰۰
۲ انواع وانت تک کابین ۸۰۰,۰۰۰
۳ انواع وانت دو کابین ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴ انواع مینی‌بوس ۳۰۰,۰۰۰
۵ انواع اتوبوس ۶۰۰,۰۰۰
 ۶  سایر خودروها ۵۰۰,۰۰۰
ماده ۱۳ ) سایر عوارض:
ردیف نوع خودرو میزان عوارض (ریال)
۱ هزینه نصب پلاک ۱۵,۰۰۰
۲ هزینه صدور مجوز خروج از منطقه (مرخصی) ۲۰۰,۰۰۰
۳ عوارض مرجوعی ۱,۰۰۰,۰۰۰

PrintFriendly and PDF