فرآیند معرفی زمین متقاضی(سرمایه گذار) صنعتی

تعداد بازدید: 1,611
    با توجه به زمین مورد نظر سرمایه گذار به دوطریق اقدام می شود :

  1. معرفی به شرکت شهرک ها طی نامه ای و تعیین متراژ زمین مورد نیاز جهت احداث کارخانه
  2. دریافت زمین از زمینهای مورد تملک سازمان در سایت صنعتی منطقه
PrintFriendly and PDF