مدیران عامل قبلی

تعداد بازدید: 10,066
ردیف نام و نام خانوادگی دوره مسئولیت تصویر
1 دکتر مرتضی ممویی 4 مرداد 1383 تا 29 مرداد 1385 mamoei
2 دکتر محمد رضا عباسی 30 مرداد 1385 تا 8 اردیبهشت 1386 abasi
3 دکتر محمد رمضان احمدی 9 اردیبهشت 1386 تا 8 خرداد 1387 ramezan_ahmadi
4 مهندس جواد معصومی 9 خرداد 1387 تا 30 تیر 1389 masomi
5 مهندس علی اصغر پرهیزکار 31 تیر 1389 تا 5 مرداد 1390 parhizkar
6 دکتر بهروز حسینی فر 5 مرداد 1390 تا 1 مرداد 1391 hosainifar
7 دکتر محبت رئیسی 1 مرداد 1391 تا 26 اسفند 1391 raeisi
8 دکتر مهدی نیک پی 26 اسفند 1391 تا 26 مرداد 1392 nikpey
9 اسماعیل زمانی 15 مهرماه 1392 تاکنون zamani
Print Friendly, PDF & Email