مدیران عامل قبلی

تعداد بازدید: 7,043
ردیف نام و نام خانوادگی دوره مسئولیت تصویر
۱ دکتر مرتضی ممویی ۴ مرداد ۱۳۸۳ تا ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ mamoei
۲ دکتر محمد رضا عباسی ۳۰ مرداد ۱۳۸۵ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ abasi
۳ دکتر محمد رمضان احمدی ۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۸ خرداد ۱۳۸۷ ramezan_ahmadi
۴ مهندس جواد معصومی ۹ خرداد ۱۳۸۷ تا ۳۰ تیر ۱۳۸۹ masomi
۵ مهندس علی اصغر پرهیزکار ۳۱ تیر ۱۳۸۹ تا ۵ مرداد ۱۳۹۰ parhizkar
۶ دکتر بهروز حسینی فر ۵ مرداد۱۳۹۰ تا ۱ مرداد ۱۳۹۱ hosainifar
۷ دکتر محبت رئیسی ۱ مرداد ۱۳۹۱ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ raeisi
۸ دکتر مهدی نیک پی ۲۶ اسفند ۹۱ تا ۲۶ مرداد ۹۲ nikpey
۹ اسماعیل زمانی ۱۵ مهرماه ۱۳۹۲ تاکنون zamani
PrintFriendly and PDF