مرحله دوم فراخوان جذب سرمایه گذار در خصوص شرکتهای دارنده پروانه FCP

تعداد بازدید: 385

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد خدمات مربوط به ارتباطات واحدهای واقع در منطقه (آبادان-خرمشهر) نظیر اینترنت، اینترانت خدمات محتوا، ارتباط صوتی و تصویری بر بستر فیبر نوری احداث شده در منطقه را توسعه دهد، لذا به همین منظور از شرکتهای دارای پروانه FCP (پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت) دعوت به عمل می آید که حداکثر تا مورخ 96/09/06ضمن حضور جهت بازدید از بستر منطقه، با در دست داشتن رزومه کاری و مجوزهای قانونی خود به مدیریت زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند، به نشانی آبادان-بریم- میدان اروند مراجعه نمایند.

اداره امور قراردادها

Print Friendly, PDF & Email