سایت صنعتی خرمشهر

تعداد بازدید: 3,786

سایت به مساحتی بالغ بر 3600 هکتار ، شامل شهرک صنعتی خرمشهر با وسعت 1200 هکتار ، منطقه ویژه اقتصادی سابق با وسعت 160 هکتار و ما بقی اراضی موجود که در اختیار منطقه آزاد بوده و آماده واگذاری می باشد .این سایت با دیواری به طول 24 کیلومتر کاملاً فنس کشی شده است و مزیت اصلی آن ، امکان استقرار گمرک و بهره مندی واحد های تولیدی مستقر از مزایای منطقه آزاد می باشد.

مزایا:
– استقرار گمرک و استفاده کامل از مزایای قانونی مناطق آزاد
– ایجاد امنیت از طریق نصب دوربین های مدار بسته و گارد حراستی
– وجود نیروگاه برق و تامین انرژی مورد نیاز
– نزدیکی به بندر کانتینری خرمشهر و مرز زمینی شلمچه
– پیش بینی پروژه های مهم از جمله اتصال به شبکه ریلی کشور

هزینه های مصرفی انرژی در سایت صنعتی

آب (متر مکعب) 4000 ریال
برق (کیلووات) 773 ریال
گاز (متر مکعب) 700 ریال

 

سایت صنعتی خرمشهر از نظر زیرساخت به سه بخش تقسیم می گردد:

 • سایت 160 هکتاری (منطقه ویژه اقتصادی سابق)

زیرساختهای موجود:

 • آب شرب
 • خط فشار متوسط
 • سیستم جمع آوری آبهای سطحی
 • خط انتقال سیستم جمع آوری آبهای سطحی
 • سیستم جمع آوری فاضلاب
 • سیستم روشنایی به صورت نیمه تمام
 • شبکه گاز رسانی

پروژه های در حال اجرا:

 • مطالعه تصفیه خانه فاضلاب
 • مطالعه شبکه آب خام
 • ایستگاه پمپاژ آب های سطحی در حال احداث می باشد
 • فضای سبز در حال طراحی می باشد.
 • شهرک صنعتی سابق خرمشهر به مساحت 1100 هکتار

زیرساختهای موجود:

 • آب شرب
 • خط فشار متوسط
 • سیستم روشنایی به صورت نیمه تمام
 • شبکه جمع وری آآوری فاضلاب
 • تصفیه خانه فاضلاب
 • شبکه گاز رسانی
 • سیستم هیدرات آتش نشانی

پروژه های در حال اجرا:

 • شبکه جمع آوری آبهای سطحی که در حال طراحی می باشد
 • مطالعه شبکه آب خام
 • فضای سبز در حال طراحی می باشد
 • دیگر اراضی سایت صنعتی خرمشهر به مساحت 2000 هکتار در حال مطالعه طرح تفضیلی و مطالعه امکان سنجی و ارزیابی زیست محیطی می باشد.
Print Friendly, PDF & Email