معرفی معاونت عمرانی

تعداد بازدید: 585

در این بخش به معرفی خدمات معاونت فنی و زیربنایی و زیرمجموعه های این معاونت در بخش های مختلف مدیریتی سازمان منطقه آزاد اروند پرداخته می شود.

Print Friendly, PDF & Email