نشست مدیریت شهری سازمان منطقه آزاد اروند و فرماندار ویژه و نماینده مجلس شورای اسلامی با دستگاهها و نهادهای اجرایی شهرستان خرمشهر

تعداد بازدید: 1,230

عکس: حیدر جعفری

Print Friendly, PDF & Email