وضعیت پروژه ها

تعداد بازدید: 603

در این بخش شرح وضعیت و میزان پیشرفت پروژهای معاونت فنی و زیربنایی در حوزه های مختلف نمایش داده خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email