پرسشهای متداول

تعداد بازدید: 4,078

در این قسمت می توانید پرسشهای متداول را مشاهده فرمایید

سوالات عمومی

س: منطقه آزاد چیست و با چه اهدافی ایجاد شده است؟

ج: منطقه آزاد بخشی از سرزمین اصلی است که کاملاً محصور شده میباشد و قوانین گمرکی کشور در آن جاری نمیباشند و در راستای توسعه صادرات، اشتغال و افزایش درآمد عمومی ایجاد شده اند

در منطقه آزاد اروند چه فعالیتهایی را میتوان ایجاد نمود؟

منطقه آزاد دارای سه بخش جهت فعالیتهای بازرگانی، صنعتی و گردشگری میباشد و هرگونه فعالیت اقتصادی که از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی دارای توجیه باشد را میتوان ایجاد نمود.

در صورتیکه کارفرما در محدوده منطقه آزاد اروند قرار داشته باشد اما فعالیت خارج از محدوده باشد آیا مشمول معافیت مالیاتی میباشم؟

خیر

چه فعالیتهایی در منطقه آزاد معاف از مالیات میباشند؟

هرگونه فعالیت اقتصادی که در محدوده منطقه آزاد صورت میپذیرد و دارای مجوز بهره برداری میباشد از تاریخ مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت هرگونه مالیات موضوع قانون مالیتهای مستقیم معاف میباشد.

صنعت

جهت فعالیتهای صنعتی چه زیرساختایی در منطقه آزاد اروندوجود دارد؟

محدوده صنعتی منطقه ازاد اروند دارای مساحت 8000 هکتاری میباشد و مساحت 3600 هکتار از آن کاملاً محصور شده است و گمرک جمهوری اسلامی در دروازه ورودی مستقر میباشد. در کلیه بخش صنعتی منطقه زیر ساختهای آب ، برق، فاضلاب و تلفن موجود میباشد.

آیا در حال حاضر شرکتهای در محدوده صنعتی در حال فعالیت میباشند؟

با توجه به توزیع محدوده صنعتی که مشتمل بر شهرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر و همچنین منطقه ویژه اقتصادی سابق خوزستان میباشد در حال حاضر بیش از 50 واحد صنعتی فعال در آن در حال فعالیت میباشند.

چگونه میتوانم در منطقه فعالیت صنعتی ایجاد نمایم؟

شما میتوانید جهت انجام فعالیتهای صنعتی مراحل ذیل را طی نمایید:با ارائه خلاصه طرح مورد نظر به مدیریت صنایع-دریافت موافقت اولیه وثبت شرکت-تکمیل فرم طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی و دریافت مجوز تاسیس-معرفی جهت واگذاری زمین-شروع و تکمیل فعالیت ساختمانی

سرمایه گذاری

جهت فعالیتهای خدماتی چگونه از مزیت معافیت مالیاتی استفاده نماییم؟

جهت استفاده از معافیت مالیاتی شما میبایست دارای شرایط ذیل باشید:در منطقه آزاد اروند فعالیت نموده باشید-محدوده فعالیت موضوع قرارداد در منطقه آزاد اروند باشد-دارای مجوز بهره برداری معتبر از منطقه آزاد اروند باشید

Print Friendly, PDF & Email