چارت سازمانی

تعداد بازدید: 25,944
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس فکس پست الکترونیک تصویر
مدیر عامل و رییس هیئت مدیره اسماعیل زمانی ۰۶۱-۵۳۲۶۸۲۸۲ ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۲ ceo  zamani
عضو هیئت مدیره علی شمخانی ۰۶۱-۵۳۲۶۸۲۸۲ ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۲ info shamkhani
عضوهیئت مدیره  محمد فروزنده ۰۶۱-۵۳۲۶۸۲۸۲ ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۲ info forozandeh
عضو هیئت مدیره محمد مخبر دزفولی ۰۶۱-۵۳۲۶۸۲۸۲ ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۲ info mokhber
سرپرست معاونت توسعه مدیریت

مدیر برنامه ریزی و بودجه

احمد رستمی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۲۵ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۵ rostami images_modiran_a.rostami
معاون سرمایه گذاری و اقتصادی محمدرضا معتمدی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۹ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۰ a.motamedi@arvandfreezone.com ۱L1A0464
معاون فنی و عمرانی

دستیار جوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مشاور مدیر عامل

موعود شمخانی ۰۶۱-۵۳۲۶۹۰۰۶ ۰۶۱-۵۳۲۶۹۰۰۶ shamkhani mood_shamkhani
معاون فرهنگی ، اجتماعی ، گردشگری سید مرتضی نعمت زاده ۰۶۱-۵۳۲۶۸۲۸۰ ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۲ nematzade nematzadeh
مدیر جذب منابع و سرمایه گذاری محمود عیدان ترک زاده ۰۶۱-۵۳۲۶۸۲۸۱  ۰۶۱-۵۳۲۶۱۱۲۰ torkzade torkzadeh
سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل ابراهیم عچرش ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۲  ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۲  info Echresh01
مدیر کل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات عیسی خزینه پور ۰۶۱-۵۳۲۶۴۰۱۷  ۰۶۱-۵۳۲۶۱۱۲۰ khazinepor khazinehpor2
           
مدیر بهبود محیط کسب و کار و توسعه رقابت جبار سالم پور  ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۰ ۰۶۱-۵۳۲۶۱۱۲۰ info Salempour
مدیر گمرک و ترانزیت حسن چراغی کوتیانی  ۰۶۱-۵۳۵۱۱۱۱۴  ۰۶۱-۵۳۵۱۱۱۱۴-۵ cheraghi h.cheraghi
مدیر امور حقوقی و قراردادها سید زین العابدین موسوی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ z.mosavi  zeynolabedin_mousavi
           
مدیر امور مالی فریدون یزدانی فر ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  ۰۶۱-۵۳۲۶۱۱۲۰ yazdanfar
مدیر خدمات فنی و مهندسی فالح صفایی ۰۶۱-۵۳۲۶۹۰۰۵  ۰۶۱-۵۳۲۶۹۰۰۶   IMG-20160410-WA0017
مدیر اطلاعات جغرافیایی و شهرسازی مجید رحیمی ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۰  ۰۶۱-۵۳۲۶۱۱۲۰ rahimi ۱L1A3245-300x200 (2)
سرپرست مدیریت شهری امیر سامان اوالی  ۰۶۱-۵۳۵۳۵۹۲۱  ۰۶۱-۵۳۵۳۵۹۲۱ avali@arvandfreezone.com  ۱L1A3241
مدیر امور گردشگری مهدی اسدیان ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۰  ۰۶۱-۵۳۲۶۱۱۲۰ asadian asadian
مدیریت کار و امور اجتماعی مسعود نژاد حلافی ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۴  ۰۶۱-۵۳۲۶۱۱۲۰ info nezhadhallafi2
مدیر صنایع جبار عبودزاده ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ aboudzade aboodzadeh
مدیریت اداری و منابع انسانی سروش شریفی     info sharifi
مدیریت پشتیبانی نادر باقر کلانتر     info kalantar
           
مدیریت پیگیری های ویژه و تشریفات حمید نیک پی     info hamid_nikpey