چارت سازمانی

تعداد بازدید: 39,359


چارت سازمان منطقه آزاد اروند

(اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل ، معاونین و مدیران)

سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس فکس پست الکترونیک تصویر
مدیر عامل و رییس هیئت مدیره اسماعیل زمانی ۰۶۱-۵۳۲۶۸۲۸۲ ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۲ ceo zamani
عضو هیئت مدیره علی شمخانی ۰۶۱-۵۳۲۶۸۲۸۲ ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۲ info shamkhani
عضو هیئت مدیره

قائم مقام مدیر عامل

عبدالله کعبی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  info
عضو موظف هیئت مدیره

معاون توسعه مدیریت

احمد رستمی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۲۵ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۵ rostami images_modiran_a.rostami
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار  سید علی موسوی  ۰۶۱-۵۳۲۶۸۲۸۱  ۰۶۱-۵۳۲۶۱۱۲۰  info  
معاون فنی و زیربنایی

دستیار جوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مشاور مدیر عامل

موعود شمخانی ۰۶۱-۵۳۲۶۹۰۰۶ ۰۶۱-۵۳۲۶۹۰۰۶ shamkhani mood_shamkhani
معاون فرهنگی ، اجتماعی ، گردشگری سید مرتضی نعمت زاده ۰۶۱-۵۳۲۶۸۲۸۰ ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۲ nematzade nematzadeh
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ریاض علی فرحانی ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۲  ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۲  info
مدیر کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات عیسی خزینه پور ۰۶۱-۵۳۲۶۴۰۱۷  ۰۶۱-۵۳۲۶۱۱۲۰ khazinepor khazinehpor2
 مدیر آمار و کنترل پروژه  محمد حسین نوراله دزفولی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  info 
مدیر توسعه نواحی صنعتی رضا صلبوخی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ info
مدیر امور حقوقی و قراردادها بشیر طرفی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ z.mosavi
 مدیر محیط زیست ، بهداشت و سلامت سید مهدی موسوی سندرونی  ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  info 
مدیر امور مالی سوسن جودکی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  ۰۶۱-۵۳۲۶۱۱۲۰ info
مدیر اجرای طرح های عمرانی فالح صفایی دربندی ۰۶۱-۵۳۲۶۹۰۰۵  ۰۶۱-۵۳۲۶۹۰۰۶ info  IMG-20160410-WA0017
مدیر اطلاعات جغرافیایی و طرح های کلان توسعه زیرساخت مجید رحیمی قشقایی ۰۶۱-۵۳۲۶۸۰۸۰  ۰۶۱-۵۳۲۶۱۱۲۰ rahimi ۱L1A3245-300x200 (2)
مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی پیمان ادیبی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ info
مدیر بهبود محیط کسب و کار و توسعه رقابت جبار عبودزاده ۰۶۱-۵۳۵۱۱۱۱۴-۵ ۰۶۱-۵۳۵۱۱۱۱۴-۵ aboudzade aboodzadeh
مدیر توسعه منابع انسانی علی رمضانی مطلق ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  info
مدیر پشتیبانی مجتبی گنجی زاده ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  info
مدیر طرح و برنامه  شیرین میشل قشقایی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱  info
مدیر توسعه و تسهیل سرمایه گذاری سید علی موسوی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ info
مدیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات کمال رضایی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ info
مدیر توسعه فرهنگی و هنری همایون قنواتی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ info
مدیر حوزه مدیر عامل سید ابراهیم میرموسوی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ info
مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی عبدالله کعبی ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ info
مدیر کل حراست قدرت الله طمیمیان ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ info
مدیر فنی و مهندسی محمد حسینی نصر ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ info
مدیر توسعه و تسهیل تولید مرتضی گوشه ای ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ ۰۶۱-۵۳۲۶۷۰۱۱ info
Print Friendly, PDF & Email