گشایش دومین نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته در منطقه آزاد اروند – بخش اول‎

تعداد بازدید: 1,693

عکس: حیدر جعفری – محمود فیروزی