هتل و مراکز اقامتی

لیست کلیه هتل ها و مراکز اقامتی منطقه آزاد اروند را در اینجا می توانید مشاهده کنید

تلفن آدرس  

ستاره

تعداد اتاق نام هتل ردیف
سوئیت دو تخته یک تخته
53264002-9 آبادان : بلوار شهید یاسینی 5ستاره 4 89 هتل پارس کاروانسرا 1
53260060 آبادان :  بلوار شهید یاسینی 4 ستاره 5 41 هتل پارسیان 2
53224970 آبادان :خیابان شهید منتظری 1ستاره 10 18 5 هتل زیتون 3
53226615-9 آبادان: خیابان امیرکبیر  3ستاره 3 15 3 هتل امیر کبیر 4
53220490-3 آبادان:خیابان شهید منتظری 3ستاره 12 21 هتل کیوان 5
53231505 آبادان:خیابان طالقانی 2ستاره 4 18 4 هتل آزادی شهر 6
53543501-4 خرمشهر:میدان فرمانداری 2ستاره 5 14 2 هتل سبز 7
53525346 خرمشهر بلوار انقلاب 1ستاره 6 15 4 هتل نگین اروند 8
53220804 آبادان: خیابان امیرکبیر 1 ستاره 6 4     هتل آپارتمان یاس 9
53364871 آبادان : بلوار شهید یاسینی 3 ستاره 16  –  – نخل    هتل آپارتمان 10
53515158 خرمشهر بلوار ساحلی 2 ستاره 15 7 هتل بارمانی 11
53530679 خرمشهر بلوار نادر 2 ستاره 6  – نسترن هتل آپارتمان 12
53333030 آبادان ابتدای لین یک 2 ستاره 6  –  – هتل آپارتمان حمزه 13
53222453 آبادان خیابان پرویزی درجه 3 4 5 3 مهمانپذیر خلیج فارس 14
53337970 آبادان بلوار ولایت  فرعی12 درجه 1 4 10 6 مهمانپذیر تهران 15
53223422 آبادان: خیابان امیرکبیر درجه3 3 1 4 مهانپذیر بهار 16
 – آبادان خیابان امیری درجه 3 4 17  – مهانپذیر پارس 17

 

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 12,572