هتل و سکونت

لیست کلیه هتلها را در اینجا می توانید مشاهده کنید .

نام هتل تعداد اتاق  درجه  آدرس تلفن
۱تخته ۲ تخته سوئیت
کاروانسرا ۵۸ ۷۰ ۲۳  ****  آبادان – بریم ۰۶۱-۵۳۲۶۴۰۰۲
پارسیان ۴۱ ۵  ****  آبادان – بریم ۰۶۱-۵۳۲۶۰۰۶۰
زیتون ۹ ۲۴ ۳  *  آبادان خ منتظری جنب کادوس۳ ۰۶۱-۵۳۲۲۴۹۷۰
امیرکبیر ۳ ۱۵ ۳  ***  آبادان خ امیری نبش خ کاشانی ۰۶۱-۵۳۲۲۶۶۱۵
کیوان ۲۷  6  ***  آبادان خ منتظری ۰۶۱-۵۳۲۲۳۸۸۳
آزادی  17  10  3  **  آبادان – خ طالقانی ۰۶۱-۵۳۲۲۶۵۹۸
سبز  2  15  3  **  خرمشهر – میدان فرمانداری ۰۶۱-۵۳۵۴۳۵۰۱
نگین اروند  4  21    *  خرمشهر – بلوار انقلاب ۰۶۱-۵۳۵۱۴۴۸۱
Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 11,973