خدمات مسافرتی

نمایش اطلاعات تماس با دفاتر خدمات مسافرتی اروند شامل آدرس ، تلفن و…

آدرس فکس تلفن مجوز نام مدیر عامل نام دفتر ردیف
آبادان : خیابان شهید منتظری جنب بانک رفاه کارگران

53223075

53223072 الف و ب محمد ودادی نژاد اعلا تور 1
آبادان : ایستگاه 11 روبروی جایگاه      سی ان جی 53227375 53264635 الف سید نجم اهل دیری نخل های سبز سر فراز 3
آبادان : خیابان شهید منتظری 53230606 53230441الی 6 الف نادر مرادی شهدادی پارس پرواز 4
آبادان : میدان طیب نبش خیابان  حیدری 53339280 533328232 الف محمود غانم هلال پرواز جنوب 5
آبادان :خیابان امیری روبروی بیمه آسیا 53224489 53220800 الف و ب مهرزاد ارشدی والا پرواز 6
آبادان : خیابان شهید منتظری روبروی سینما شیرین 53228856 53228854-5 الف فرزاد کنعانی فراز آسمان جزیزه 7
خرمشهر : خیابان 40 متری روبروی بنیاد شهید 53522289

53520881

الف فوزیه آل ناصر رخش پرواز 9
خرمشهر : خیابان 40 متر جنب سایت اداری 53520903-5 الف رضا راموز فخر گردش خرمشهر 10
خرمشهر :خیابان 4 متر جنب مسجد امام صادق 53510522 53510521 الف و ب – ج شهرزاد رحیمی راه جویان ققنوس شرق 11
خرمشهر : خیابان 40 متر نبش مقاومت 5 53510973 53510972 الف رسول بیگی مهنا گشت 12
خرمشهر : خیابان 40 متر ستایش جنوبی 53511846 53511844 الف الهام نیک نژاد عصر نسیم آسمان 13
خرمشهر : خیابان 40 متری 06324228 06324224261 الف نادیا کوکب زاده شیرین گشت 14
آبادان : خیابان امیری جنب بانک ملت مرکزی 53224113 53227629 الف و ب و ج سیما فخر آبادی مهاجران سیر جنوب 15
آبادان : خیابان یک احمد آباد نبش 2 فرعی 53337045 53329482 الف معصومه حسن  زاده ساینا پرواز جنوب 16
خرمشهر : خیابان 40 متری روبروی بنیاد شهید جنب بانک 53510685 53510681 الف عبدالحسین آلبوغبیش امیر گشت خرمشهر 17
خرمشهر : خیابان 40 متر روبرو بازار مقامت 53510972 53510948 پ محمود بیگی پیام هاجر خرمشهر 18
خرمشهر : خیابان حافظ 53514199 53514180 الف حبیب اله پور آقاجان آفتاب سیر اهواز 19
خرمشهر : چهار راه مطهری 53511182 53511014 الی 5 الف حجت بختیاری سفیرسعادت خوزستان 20
آبادان : خیابان امام مجتمع الغدیر 53242156 53242157 الف فریبا فرهادی نژاد اتما نوین پرواز 21
آبادان : بلوار ولایت   نبش ولایت 16 53345800 الف آمنه اسدی سینا پرواز جنوب 22
آبادان : خیابان شهید منتظری روبروی سینما شیرین الف . ب ساره متفکر نژاد اوپاتان ستاره اروند 23
خرمشهر : چهار راه مطهری الف محمد حسن عباسی پرشیا گشت آسیا 24
آبادان : خیابان زند   53226449 ب مرتضی اسدی نگین پرواز اروند 26
خرمشهر : بلوار آیت ا.. خامنه ای     الف مطور آسمان پرستاره جنوب 27
خرمشهر : بلوار آیت ا.. خامنه ای     الف علیرضا انگالی طاها سیر اروند 28
آبادان : خیابان امیر کبیر   53221145 ب شیرین مدخو.ریان شادی گشت 29
آبادان : خیابان  امام خمینی   53328054 ب محمد محمودی دیدنیهای آسمان اروند 30
خرمشهر میدان عشایر     الف محمد جواد مومن بیان سیاحت کارون 31
خرمشهر : بلوار آیت ا.. خامنه ای میدان اردیبهشت     پ ملحاوی زمزم کوثر خرمشهر 32
آبادان : خیابان شهید منتظری روبروی سینما شیرین     پ حکمت پیام هاجر آبادان 33
Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 11,147