صنایع فلزی

با توجه به وجود شرکت فولاد خوزستان و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در استان خوزستان و تأمین مواد اولیه مورد نیاز جهت صنایع فلزی در منطقه و وجود پروژ ه های ساخت و ساز و عمرانی در منطقه ، استان و کشور عراق و مزایای دیگر، این صنعت قابلیت زیادی داشته و واحدهای فعال بزرگی نیز از جمله کارخانه تولیدی فولاد کاوه اروند به ظرفیت سالیانه دو میلیون تن  در منطقه فعالیت دارند .

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 2,196