صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی

 با وجود ذخایر نفتی در نزدیکی منطقه و پالایشگاه بزرگ نفت آبادان و وجود پتروشیمی می توان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع پایین دستی آنها سرمایه گذاری کرد که هم اکنون تعدادی از صنعتگران در این زمینه مشغول فعالیت می باشند . در این راستا منطقه آزاد اروند پس از بررسی های زیست محیطی و زیرساخت ها، اقدام به ایجاد شیمی شهر جهت فعالیت های پالایشگاهی و پتروشیمی نموده است.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 2,195