حمل و نقل

منطقه آزاد اروند از معدود مناطق آزاد در خاورمیانه است که حمل و نقل چهار وجهی ( ریلی، دریایی، زمینی و هوایی) در آن برقرار میباشد. این منطقه با دارا بودن دو بندر فعال با مساحت بیش از 230 هکتار و دومین بندر کانتینری کشور که متصل به راه آهن سراسری است استفاده از حمل و نقل ریلی را به سهولت امکان پذیر و میسر می سازد.
وجود فرودگاه بین المللی آبادان و راههای زمینی مناسب با مرکز استان و رودخانه اروند رود  از مناسبترین  مزیتها و امکانات حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد اروند محسوب می گردند.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 1,775