تمدید مهلت تحویل پاکات فراخوان واگذاری سوله شهرک صنعتی خرمشهر

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران شرکت کننده در فراخوان تعریض واگذاری یک باب سوله در شهرک صنعتی خرمشهر میرساند، مهلت تحویل پاکات فراخوان فوق تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 10/10/93 تمدید گردید.

اداره امور قراردادها

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 1,735