اطلاعیه خودروهای پلاک اروند – دی ماه ۹۳

باطلاع کلیه مالکین و متقاضیان ورود خودرو با رویه منطقه آزاد اروند که شرایط کامل احراز در یکی  از دو شهرستان آبادان یا خرمشهر را دارا می باشند می رساند از مورخ 27 / 10 / 93 کلیه وکالتنامه ها و تعهدات مرتبط به خودرو از قبیل ترخیص ، خرید  فروش ، نقل و انتقال و سایر موارد که از سوی این سازمان تشخیص داده می شود می بایست در محدوده دو شهرستان یاد شده فوق تنظیم و تایید گردد لذا هر گونه مغایرت مستقیما بعهده مالک بوده و سازمان منطقه آزاد اروند هیچگونه تعهدی نسبت به مغایرت های بوجود آمده نخواهد داشت.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 4,359