آموزش فناوری اطلاعات

امروزه اهمیت آموزشی که متناسب با نیاز های فرد وجامعه باشد، بیش ازهمیشه احساس می شود، زیرا دنیایی که با شبکه های ارتباطی به هم پیوند خورده است، متقاضی نیروی کاری است که بفهمد چگونه از فن آوری به عنوان ابزاری برای افزایش بهره وری وخلاقیت استفاده کند.چنین مهارتی،” مهارت استدلال کردن بر مبنای اطلاعات” است. در این بخش به آموزش های مرتبط به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته میشود.

ردیف موضوع آموزش
1 واحد پردازش مرکزی (CPU) چیست؟
2 عوامل تأثیرگذار بر رتبه جستجو
3 فرآیندهایی که نباید در Task Manager ویندوز بسته شوند
4 آموزش Microsoft Word
5 آیا واقعا لازم است پیش از جدا کردن حافظه جانبی، آن را Eject کنیم؟
Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 2,506