خدمات الکترونیکی

به منظور استفاده از خدمات الکترونیکی در منطقه آزاد اروند و همچنین آشنایی با نوع خدمات آنلاین و مسیرهای دسترسی به موارد مذکور از طریق لینک فوق اقدام فرمائید.

 

سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک ، مدیریت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند

     

 

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 2,336