ترفندی برای بستن پورت USB

همه شما تاکنون USB Storage را دیده اید :

این وسیله را Flash Memory یا Cool Disk هم می نامند.این وسیله برای ذخیره کردن اطلاعات از طریق پورت USB روی کیس شما بکار می رود.با توجه به ظرفیت های متفاوت آن از قبیل ۳۲MB-64MB-128MB-…-1GB و بالاتر باعث شده خیلی از کاربران به این وسیله کوچک روی بیاورند.
از ویژگیهای این وسیله کوچک انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر بدون داشتن وسیله ای اضافی است.در حقیقت فلاپی دیسکها با توجه به ظرفیت محدودشان و احتمال خرابی آ‌نها در جابجایی و همچنین نداشتن CD-writer و امکانات دیگر اغلب کاربران سعی می کنند از این وسیله استفاده کنند.
حالا مشکلی که برای خیلی از شرکتها پیش می آید این است که هر کسی می تواند اطلاعات محرمانه شرکت را از این طریق بدزدد.پس باید جلوی این کاربران را گرفت.
با این روش هر کسی فقط می تواند اطلاعات مورد نظر را فقط بخواند ولی نمی تواند روی Cool Disk چیزی بنویسد.
مراحل کار بدین صورت است:

۱-برای اینکار وارد ریجستری شوید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contorl\StorageDevicePolicies

(در صورتیکه کلید StorageDevicePolicies را در مسیر بالا نمی بینید باید آن را بسازید)

۲- متغیر WriteProtect از نوع متغیر Dword بسازید

۳-مقدار این کلید را ۱ قرار دهید.

۴- کامپیوتر را Reset نمایید.

حالا اگر کسی بخواهد روی Cool Disk چیزی بنویسد با پیغام خطاروبرو می شود.
نکته:اگر بخواهید به حالت اول برگردانید و بتوانید روی Cool Disk بنویسید مقدار این متغیر را صفر قرار دهید یا متغیر WriteProtect را حذف نمایید.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 2,326