توافقات شرکت ایرانسل و سازمان منطقه آزاد اروند

پیرو جلسه مشترک مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد اروند و مدیر عامل محترم شرکت ارتباطات ایرانسل در راستای سرمایه گذاری شرکت ایرانسل بر روی بستر ارتباطات و کلیات زیر توافقات اولیه صورت گرفت :
افزایش سطح پوشش 3G در سطح منطقه
راه اندازی پوشش 4G در مناطق پر مصرف و صنعتی مشخص شده توسط سازمان
سرمایه گذاری طرفین برای ایجاد چتر پوشش WIFI در نقاط شهری پرتردد
راه اندازی فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات ایرانسل در نقاط مختلف شهر منجمله بازارچه ها
احداث مرکز دیتا با سرمایه گذاری طرفین در منطقه آزاد اروند

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 1,677