ارتباط رادیویی بازارچه اروند با گمرک خرمشهر

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند به منظور دسترسی ناظرین گمرک به سامانه های کنترلی کالا نسبت به برقراری ارتباط رادیویی بازارچه اروند (کنزالمال ) با گمرک خرمشهر اقدام کرده است.

PrintFriendly and PDF
تعداد بازدید: 1,151