سایت صنعتی منطقه آزاد اروند

سایت صنعتی منطقه آزاد اروند با مساحت ۸۶۰۰ هکتار به دو بخش سایت صنعتی آبادان و سایت صنعتی خرمشهر تقسیم بندی گردیده است که بارزترین ویژگی آن عبور رودخانه کارون و کانال های آبرسانی از میان سایت صنعتی می باشد.

 
فاصله سایت صنعتی منطقه آزاد اروند تا مراکز مهم ارتباطی
بندر کانتینری خرمشهر ۸ کیلومتر
مرز تجاری شلمچه ۲۷ کیلومتر
راه آهن خرمشهر ۷ کیلومتر
بندر آبادان ۲۳ کیلومتر
فرودگاه بین المللی آبادان ۱۴ کیلومتر
بندر امام خمینی (ره) ۱۱۵ کیلومتر
در مسیر جاده های اصلی آسفالته (جاده های آبادان- اهواز، خرمشهر- اهواز، آبادان- بندر امام- ماهشهر)

 

معرفی سایت صنعتی آبادان
معرفی سایت صنعتی خرمشهر

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 6,234