فراخوان مناقصه خرید ۳۰ دستگاه آمبولانس جهت سازمان منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند از پیمانکاران واجد شرایط دارای گواهی صلاحیت برای دریافت اسناد ارزیابی پروژه ذیل دعوت به عمل می آورد از تاریخ ۹۴/۰۶/۰۲ لغایت ۹۴/۰۶/۰۷ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ ۹۴/۰۶/۲۲ جهت تحویل اسناد ارزیابی طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیف نام پروژه مبلغ برآورد اولیه (ریال ) مدت پیمان

(ماه)

نوع مناقصه رشته و حداقل

پایه مورد نیاز

۱ خرید ۳۰ دستگاه آمبولانس جهت سازمان منطقه آزاد اروند ۶ ماه دو مرحله ای *

الف) ارائه اصل برگه نمایندگی و یا رونوشت مصدق آن در صورتی که نماینده شرکت خارجی متقاضی شرکت در مناقصه است ضروری می باشد

ب)ارائه تصویر مصدق مجوز سازنده یا تولید کننده کالا

  • منبع تأمین اعتبار : منابع داخلی سازمان.
  • متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (قسمت خدمات الکترونیک – اداره امور قراردادها) به نشانی ذیل نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
  • محل تحویل پاکات : آبادان – بریم – دبیرخانه حراست سازمان منطقه آزاد اروند.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی مندرج است.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق بخش مناقصات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
  • آدرس سایت اینترنتی :http://www.arvandfreezone.com
Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 3,487