تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور مطالعات و احداث شیمی شهر در منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد جهت نظارت بر انجام پروژه ذیل از خدمات مهندسین مشاور استفاده نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۹۴/۰۸/۲۷ لغایت ۹۴/۰۹/۰۱ جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت اینترنتی سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکات پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۱۶ می باشد.

 
ردیف نام پروژه رشته و حداقل پایه مورد نیاز
۱ مطالعات و احداث شیمی شهر در منطقه آزاد اروند حداقل پایه یک شهرسازی، پایه سه راه و ترابری و پایه سه مهندسی آب

  1. اسناد ارزیابی فقط به صورت اینترنتی و از طریق سامانه جامع معاملات سازمان منطقه آزاد اروند قابل دریافت می باشد.
  2. متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (قسمت خدمات الکترونیک – اداره امور قراردادها) به نشانی ذیل نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
  3. منبع تأمین اعتبار : منابع داخلی سازمان
  4. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی مندرج است.
  5. محل تحویل پاکات : آبادان – بریم – دبیرخانه حراست سازمان منطقه آزاد اروند.
  6. هزینه چاپ آگهی : به عهده مشاور منتخب می باشد.
  7. آدرس سایت اینترنتی : http://www.arvandfreezone.com
Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 1,483