اطلاعیه ثبت نام کارت شهروندی اروند – مرحله دوم

سازمان منطقه آزاد اروند در راستای ماموریت از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور با هدف ارائه خدمات ویژه به ساکنین محترم منطقه در صدد صدور کارت شهروندی برای آنها می باشد.
دارندگان این کارت می توانند از معافیت های مالیات بر درآمد حوزه های تجارت ، اصناف ، صنایع و همچنین معافیت از عوارض و حقوق گمرکی و دریافت خدمات رفاهی ، آموزشی ، درمانی و بانکی استفاده نمایند.
لذا، کلیه شهروندان محترم شهرهای آبادان ، خرمشهر و مینوشهر می توانند تا تاریخ ۹۴/۱۱/۲۰ به نزدیکترین ادارات پست شهرستان های فوق جهت ثبت نام و دریافت کارت شهروندی مراجعه نمایند.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 5,222