مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه X-Ray کامیونی و مسافری

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 94/12/24 لغایت  95/01/06 جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 95/02/05 برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیف نام پروژه مبلغ برآورد اولیه مدت پیمان

(ماه)

نوع مناقصه رشته و حداقل

پایه مورد نیاز

1 خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه X-Ray کامیونی جهت بکارگیری در مرز شلمچه 12 ماه دو مرحله ای ***
2 خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه X-Ray مسافری جهت بکارگیری در مرز شلمچه 3 ماه دو مرحله ای ***

 

*** الف) مجوز سازنده یا تولید کننده دستگاههای X-Ray کامیونی و مسافری. ب) مجوز یا گواهینامه نمایندگی فروش کالا از تولید کننده دستگاههای X-Ray کامیونی و مسافری.

  1. منبع تأمین اعتبار : منابع داخلی سازمان.
  2. متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (قسمت خدمات الکترونیک – اداره امور قراردادها) به نشانی ذیل نسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نمایند.
  3. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی مندرج است.
  4. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  5. تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
  6. هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق بخش مناقصات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
  7. آدرس سایت اینترنتی :      www.arvandfreezone.com              http://37.32.45.74:2190

 

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 1,788