دریافت و تکمیل فرم شناسایی صادر کنندگان نمونه منطقه آزاد اروند

با عنایت به اینکه سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد نسبت به شناسایی صادر کنندگان نمونه و تقدیر از آنان در “چهارمین همایش تجلیل از صادر کنندگان نمونه و خادمان صادرات” به مناسبت روز ملی صادرات اقدام نماید، ، فرم های ذیل جهت ثبت نام متقاضیان از مورخ 1395/06/28 لغایت 1395/07/04 به همین منظور قابل دریافت می باشد ، لطفا پس از تکمیل فرم های ذیل ، فایل مورد نظر را به آدرس پست الکترونیک hamayesh@arvandfz.com ارسال فرمائید.

دریافت فرم مشخصات صادرکنندگان (شخص حقوقی)

دریافت فرم مشخصات صادرکنندگان (شخص حقیقی)

 

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 1,690