فراخوان شناسایی بیمه گر

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد صدور بیمه نامه های تضمین خودروهای پلاک اروند در زمان دریافت مرخصی را به شرکتهای بیمه گر متقاضی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی لغایت ۹۵/۱۰/۳۰، آمادگی خود را بصورت مکتوب به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند .
شایان ذکر است هرگونه اطلاع رسانی رسمی و اخبار مرتبط با فراخوان فوق الذکر از طریق بخش مناقصات و مزایدات سایت (قسمت خدمات الکترونیک – اداره امور قراردادها – سامانه جامع معاملات) سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه متقاضیان خواهد رسید.
     
http://www.arvandfreezone.com

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 1,283