عیدی بزرگ “رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی”، به مردم عزیز آبادان و خرمشهر در منطقه آزاد اروند

در پی وعده رئیس جمهور محترم  برای توسعه منطقه آزاد اروند و در  راستای اجرای مصوبه دولت یازدهم، استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد، بر اساس صورت جلسه پیشنهادی هیئت مأمور رسیدگی به این مسئله، مورد موافقت “ریاست محترم جمهوری” قرار گرفت. متن صورت جلسه پیشنهادی به شرح ذیل است:

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 3,221