توزیع غذا در سانفرانسیسکو توسط ربات

شهروندان در سانفرانسیسکو هنگام سفارش غذا امکان استفاده از گزینه تحویل توسط ربات را دارند.
ماربل یک شرکت تازه تاسیس در سانفرانسیسکو است که با کمک شرکت یلپ در زمینه طراحی و ساخت ربات فعالیت میکند. در این شرکت 20 پرسنل در حال فعالیت میباشند. هنگام سفارش غذا  با استفاده از اپلیکیشن یلپ، کاربر میتواند گزینه تحویل توسط ربات را انتخاب کند. کاربر بعد از تایید سفارش، کدی را دریافت میکند که از آن جهت بازکردن سبد ربات استفاده میکند. در صورت موفق بودن،  این ربات پتانسیل جایگزین شدن نیروی انسانی را دارد.
در حال حاضر این ربات برای تحویل غذا استفاده میشود. این ربات گزینه خوبی برای حمل و نقل اجسام بزرگ نمیباشد. این ربات برای حمل اجسام کوچک از جمله غذا، دارو و خواروبار استفاده میشود. برخی شرکت ها برای حمل و نقل بسته های پستی کوچک از ربات استفاده میکنند.
ماربل معتقد است که با استفاده از این ربات ها هزینه نیرو انسانی تا 80% کاهش میابد. این ربات مجهز به سنسور و دوربین های امنیتی است که در صورت آسیب به ربات افراد به راحتی قابل شناسایی میباشند.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 533