بازدید هیئت پزشکی استان بصره از دانشکده علوم پزشکی آبادان

گروه پزشکی دانشگاه بصره از ظرفیت ها و زیرساخت های درمانی و پزشکی منطقه آزاد اروند بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند هیئت عراقی گروه پزشکی دانشگاه بصره با حضور دکتر موسوی مدیرمحیط زیست بهداشت و سلامت این سازمان از ظرفیت های پزشکی و خدمات درمانی آبادان و خرمشهر بازدید به عمل آوردند.

  درسفر دو روزه گروه پزشکی دانشگاه بصره، امکانات و ظرفیت های درمانی بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی آبادان از جمله اتاق‌های عمل، بخش‌های ویژه، کادر پزشکان متخصص  این منطقه مورد بازدید قرار داده شد. بازدید  از بخش های مختلف دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از قبیل آزمایشگاه خون شناسی و بانک خون، آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی و مرکز شبیه سازی نیز از دیگر برنامه های سفر دو روزه آن هیئت به منطقه آزاد اروند بود.

در جلسه  مشترکی که فی ما بین آن هیئت عراقی، دانشکده علوم پزشکی آبادان  و سازمان منطقه آزاد اروند  در دانشکده پزشکی آبادان برگزار شد دکتر موسوی مدیرمحیط زیست، بهداشت و سلامت سازمان منطقه آزاد اروند گفت:  با توجه به وجود نقاط مشترک فراوان اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی میان ما و کشور همسایه، عراق، به ویژه استان بصره، می توان فصل
 تازه ای از روابط علمی و تحقیقاتی به ویژه در حوزه پزشکی یافت.

وی در این باره افزود: نظام فرهنگی مشترک ما و استان بصره عراق همواره توانسته است مبنایی برای فعالیت های مشترک  اقتصادی، علمی و آموزشی و دینی  میان طرفین باشد و منطقه آزاد اروند در این خصوص برنامه ریزی هایی را در ابعاد میان مدت و بلند مدت در حوزه خدمات پزشکی، درمانی با هدف تعامل مشترک با استان بصره عراق  تدوین و تهیه کرده است که می تواند فضای علمی و آموزشی مشترک، خدمات درمانی و پزشکی از سوی منطقه آزاد اروند به استان بصره و تقویت روابط فرهنگی و آموزشی  را  رشد و سامان دهد.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 392