فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند

 فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

سازمان منطقه آزاد اروند از پیمانکاران واجد شرایط دارای گواهی صلاحیت برای دریافت اسناد ارزیابی پروژه ذیل دعوت به عمل می آورد از تاریخ 96/04/17 لغایت  96/04/20 جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 96/05/04 جهت تحویل اسناد ارزیابی طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیف نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه (ریال )

مدت پیمان

(ماه)

نوع مناقصه

رشته و حداقل

پایه مورد نیاز

1 نگهداری و تعمیرات تأسیسات، تجهیزات و ابنیه، ساماندهی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات و تأمین بخشی از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد اروند 12 ماه عمومی *

**

الف) دارا بودن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی

ب) دارا بودن گواهی صلاحیت معتبر از اداره کار و  امور اجتماعی در زمینه های تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، امور بهره برداری از تأسیسات.

  • اسناد ارزیابی فقط به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان منطقه آزاد اروند قابل دریافت می باشد.
  • نحوه خرید اسناد از طریق سایت اینترنتی سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی ذیل و مراجعه به بخش خدمات الکترونیک- اداره امور قراردادها– سامانه جامع معاملات می باشد.

منبع تأمین اعتبار پروژه از منابع داخلی سازمان و غیر عمرانی است.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی مندرج است.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

  • هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق بخش مناقصات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
  • آدرس سایت اینترنتی  : http://www.arvandfreezone.com
Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 771