اطلاعیه / قابل توجه غرفه داران محترم بازار تجاری اروند (کنزالمال)

قابل توجه غرفه داران محترم ، با عنایت به اتمام قرارداد شرکت گلایل کار اروند با سازمان منطقه آزاد اروند از تاریخ 96/4/16 بازار در اختیار سازمان منطقه آزاد اروند بوده و به موجب این اطلاعیه اعلام می نماید از تاریخ فوق عقد هرگونه قرارداد با شرکت گلایل کار اروند یا هر شخص حقیقی و حقوقی فاقد اعتبار و ارزش می باشد.
لذا کلیه غرفه داران مکلفند از تاریخ فوق با شرکت توسعه سرمایه گذاری اروند بعنوان مدیریت جدید بازار عقد قرارداد نموده و مطابق اطلاعیه قبل تا تاریخ منتها به 96/4/15 با شرکت گلایل کار اروند تسویه حساب نمایند.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 703